آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در روز های پایانی اسفند ماه 1401 به منظور آشنائی دانش آموزان با خطرات آتش بازی در چهارشنبه آخر سال،کتاب آموزشی توسط  مرکز آموزش سازمان آتش نشانی شهریار در تعدادی از مدارس ابتدائی شهریار توزیع گردید.

"کتاب چهارشنبه سوری داره میاد از سفر" در قالب شعر های جذاب و آموزشی برای رده سنی دبستان با تشریع خطرات ترقه بازی،کودکان را به پرهیز رفتارهای خطرناک آشنا می نماید.

این کتاب با زبان شعر حاوی نکاتی آموزنده می باشد که کودکان با خواندن آن،اعضای خانواده را از رفتارهای پرخطر چهارشنبه سوری آگاه می نمایند.

سازمان آتش نشانی شهریار با فرهنگ سازی مناسب،خانواده ها را با آسیب های اجتماعی آشنا می نماید و گام کوچکی در کاهش رفتار های پر خطر بر می دارد.

004863

004864

004865

004866

004867

 

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf