آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 12 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 08:48 بازگشائی درب منزل با حضور عوامل مربوطه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان هفتم

2-ساعت 10:42 نجات محصل 16 ساله محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان هفتم 

3-ساعت 15:50 حریق یکباب مغازه فست فود از قسمت فر واقع در شهریار،امیریه،خیابان شهید رفیعی،ابتدای کوچه فلسطین

4-ساعت 18:34 حریق باکس زباله واقع در شهریار،خیابان شهید بهشتی،خیابان شیخ مفید

5-ساعت 19:46 حریق باکس زباله واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،کوچه شهید علی اصغر رهگذر

جمعه بیست و ششم اسفند ماه هزاروچهارصدویک

6-ساعت 01:06 واژگونی یکدستگاه خودرو پراید در اثر برخورد با یکدستگاه خودرو پژو 207 با دو مصدوم واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،نبش خیابان ارغوان چهاردهم

7-ساعت 12:57 رهاسازی یک قلاده سگ از فواصل گاردریل واقع در جاده تهران به شهریار،بعد از وروذی شهر قدس

8-ساعت 15:49 حریق مقداری کارتن داخل یکباب مغازه واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،نبش کوچه خیام

9-ساعت 20:55 نجات دو خانم محبوس شده در یکباب آریشگاه زنانه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان استاد شهریار،خیابان سعدی نهم

10-ساعت 21:10 جمع آوری شیشه در حال سقوط واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان باهنر شمالی،فواصل بوستان دوم و چهارم غربی

شنبه بیست و هفتم اسفند ماه هزاروچهارصدویک

11-ساعت 00:27 حریق اتاقک سریداری و نگهبانی داخل باغ واقع در شهریار،میدان جهاد،کوچه گلنوش،جنب پمپ بنزین

12-ساعت 04:34 باز گشائی درب منزل با حضور عوامل انتظامی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،خیابان گلزار دوم

004881

004882

004877

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf