آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 12:56،14:07،15:08 روز شنبه هشتم خرداد ماه هزاروچهارصد طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن سه نفراز شهروندان در کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،شهرک صدف،نبش خیابان توحید جنوبی 2-شهریار،خیابان معلم،کوچه نوید 3-شهریار،چهار راه مخابرات،کوچه قاضی طباطبائی گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های 1 مرکزی و 4 شهریار را به محل های  فوق اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و سه نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

2150

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:41 صبح روز شنبه هشتم خرداد ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف منجر به واژگونی واقع در شهریار،جاده دینارآباد به طرف رزکان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و  در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری شامل ال نود و پژو آردی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی با یکدیگر برخورد نموده و منجر واژگونی L90 و مصدوم شدن سه نفرگردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.

00931

00932

00933

00934

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 10:27،10:52 روز شنبه هشتم خرداد ماه هزاروچهارصد طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن دو نفراز شهروندان در کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،وائین،خیابان جویبار 2-شهریار،کهنز،خیابان گلستان پنجم گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های 1 مرکزی و 7 کهنز را به محل های  فوق اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و دو  نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

2150

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:53 روز جمعه هفتم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو با یکدیگر واقع در جاده شهریار به تهران،قبل از پلیس راه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 8 رضی آباد  را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو پراید به علت بی احتیاطی با یکدیگر برخورد نموده  که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری،محل جهت انتقال خودرو به پارکینگ تحویل عوامل مربوطه گردید.

00914

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:45 روز جمعه هفتم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن دو قلاده گربه در کانال کولر واقع در شهریار،فاز دو مخابرات،مجتمع طاها گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 7 کهنز را  با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو قلاده گربه در محل مذکور محبوس شده  که با تلاش آتش رهاسازی صورت پذیرفت.

عکس:آرشیو

00518

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf