آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:12  روز جمعه هفتم خرداد ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف منجر به واژگونی واقع در جاده شهریار به تهران،قبل از ورودی شهر قدس گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 8 رضی آباد را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و  در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  یکدستگاه خودرو پژو پارس در اثر برخورد با یکدستگاه خودرو پیکان وانت واژگون و منجر به مصدوم شدن یک نفرگردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکور با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.

00924

00925

00926

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:10 روز جمعه هفتم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یک قلاده سگ در شاخ و برگ درختان واقع در شهریار،رضی آباد بالا،شهرک فرهنگیان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 8 رضی آباد را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قلاده سگ درمحل مذکور محبوس شده که با تلاش آتش نشانان و با استفاده از تجهیزات  رها سازی حیوان مذکور صورت پذیرفت.

00930

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 3 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

چهارشنبه پنجم خرداد ماه هزار و چهارصد

1-ساعت 10:29 نجات یک نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور به علت قطعی برق واقع در شهریار،میدان معلم،خیابان شهید چراغی

2-ساعت 21:33  رهاسازی یک قلاده گربه محبوس شده در جوی آب واقع در شهریار،خیابان 17 شهریور

پنجشنبه ششم خرداد ماه هزار و چهارصد

3-ساعت 05:17  آبگرفتگی یک واحد مسکونی و بروز خسارت به طبقه پائین واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان ارتش

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:51  روز سه شنبه چهارم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو سواری از مسیر جاده واقع درشهریار،وائین،خیابان جویبار گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس برخورد با جدول در داخل جوی آب واژگون گردید که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری خودرو مذکور تحویل مالک گردید.

00908

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:25 روز سه شنبه چهارم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار در حال ساخت واقع در شهریار،امیریه،خیابان پاستور،خیابان شهید رجائی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 201 امیریه  را  به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید عدم استحکام منجر به ریزش دیوار تازه بنا شده گردیده بود که خوشبختانه مصدومی نداشته و با رعایت نکات ایمنی محل مذکور  با نوار خطر محصور و توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

00912

00913

 

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf