آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

در مورخه هفتم آبانماه نود ساعت 9:00صبح حیاط دبیرستان شاهد،شهیدکلهر در شهریار به دلیل گرفتگی در دهانه چاه وکفشور حیاط مدرسه دچار آبگرفتگی شده بود که توسط نیروهای امدادونجات آتش نشانی شهریار توسط موتور پمپ تخلیه گردید.

در مورخه ششم آبانماه نود ساعت21:00به دلیل بارندگی شدید ونداشتن شیب کافی مقدار زیادی آب در داخل کوچه جمع شده بود که باحضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار توسط موتور پمپ کلیه آب تخلیه گردید.

در مورخه ششم آبانماه نودساعت12:55پسر بچه ای 4ساله به دلیل خراب بودن قفل سرویس بهداشتی در شهریار خیابان ولی عصر،کوچه رباطی محبوس شده بود که باحضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار به بیرون انتقال داده شد.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf