آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

در مورخه بیست ونهم مهر ماه نود بر اثر وزش باد پایه تبلیغاتی ساختمان پلیس+10شکسته شده بود واحتمال سقوط به پائین راداشت با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ایمن سازی محل صورت پذیرفت.

توصیه های لازم:پیشنهاد میگردد در نصب وسایل وتابلوهای اینچنینی دقت واستحکام لازم مد نظر قرار گیرد.

در مورخه بیست ونهم مهر ماه یک اصله درخت بر اثر شدت وزش باد شکسته وبر روی سقف خودرو ون افتاده که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار با بلند کردن درخت وخارج شدن خودرو ایمن سازی محل صورت پذیرفت.

در مورخه بیست وهشتم مهر ماه یکدستگاه خودرو پیکان وانت پس از برخورد با یکدستگاه کامیون باعث واژگونی خودرو پیکان وانت گردیده که باحضور نیرو های امداد ونجات آتش نشانی شهریار وایمن سازی محل افراد مصدوم به بیمارستان انتقال داده شدند.

در مورخه بیست وهفتم مهر ماه برخورد یکدستگاه پژو سواری تاکسی با نیسان حامل میله گرد باعث واژگونی خودرو نیسان گردیده که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ایمن سازی محل صورت پذیرفت.

در مورخه بیست وهفتم مهر ماه یک عدد مار در زیر کابینت آشپزخانه منزل مسکونی مخفی شده بود توسط نیروهای امداد ونجات آش نشانی شهریار به بیرون از منزل انتقال داده شد.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf