آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:40 روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار وجود یک حلقه مار در محوطه یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،شهرک والفجر،خیابان بنفشه هفدهم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه 601 جعفریه را با امکانات وتجهیزات کامل به محل حادثه اعزام نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده شد که یک حلقه مار در محوطه یک مجتمع مسکونی رویت شده و باعث رعب و وحشت افراد حاضر در محل گردیده بود که در این عملیات، آتش نشانان،مار را با استفاده از تجهیزات نجات(مار گیری) صید کرده و به نگرانی آنان خاتمه داده و آرامش را به آنان باز گرداندند.

00884

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:29 روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن کودک سه ساله  در اتاق خواب یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان سعدی هفتم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله  امدادگران ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  کودکی سه  ساله به علت قفل نمودن درب در اتاق خواب  یک واحد مسکونی  محبوس شده بود که با تلاش نیروهای امدادی سازمان پس از صحبت با کودک کلید از زیر درب اتاق تحویل آتش نشان و درب بازگشائی گردید.

00866

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:13 روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن دو راس گوسفند در داخل چاه واقع درشهریار،رزکان،خیابان بهار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 501 رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و پس از ورود به داخل چاه مشاهده گردید دو راس گوسفند که به علت عدم پوشش درب چاه به داخل آن سقوط کرده و محبوس شدند که با تلاش آتش نشانان و با استفاده از تجهیزات  رها سازی حیوانات مذکور صورت پذیرفت و دو راس گوسفند تحویل مالک گردید.

00870

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 19:03،19:13 روز شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن سه نفراز شهروندان در کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،وائین،بلوار شهدا،خانه ملت 2-شهریار،کهنز،فاز یک مخابرات،کوچه هنگامه گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های 101 مرکزی و 701 کهنز را به محل های  فوق اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و سه نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

00863

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:33 روز جمعه بیست و چهارم ادیبهشت ماه هزاروچهارصد ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شهریاردر جريان يک مورد اقدام به خودکشي واقع در شهریار،تقاطع غیر همسطح شهید صیاد شیرازی قرار گرفت و بلافاصله امدادگران ايستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل  به  محل حادثه  اعزام نمود.

هنگام حضور ماموران آتش نشاني مشاهده گردید مردی حدودا 33 ساله به علتی نامعلوم اقدام به سقوط خود از قسمت فوقانی تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی نموه و به شدت مصدوم گردید که ضمن ایمن سازی کامل محل ،فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

00855

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf