آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:08 عصر روز دوشنبه سی ام فروردین ماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،میدان وحدت،خیابان معلم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان باامکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری یک واحدمسکونی  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00778

00779

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:48 روز شنبه بیست و هشتم فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس باسامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق رستوران  واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید دنیامالی،نبش خیابان هشتم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید رستوران فوق به علت نقص فنی کباب پز و عدم تخلیه روغن های داخل دودکش فر طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

00765

00766

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:16 روز پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،خیابان مخابرات،خیابان سیرت جنوبی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه به علت نشت شیلنگ گاز سیلندر ال پی جی  طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

 میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:05 روز سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه موتور سیکیلت واقع در شهریار،میدان معلم به طرف بلوار رسول اکرم(ص) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  یکدستگاه موتور سیکیلت  در جلوی درب یکباب مغازه موتور سازی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00758

00759

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:09  بامداد روز دوشنبه بیست و سوم فروردین ماه هزارو چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه مواد غذائی واقع در شهریار،امیریه،بلوار امام خمینی(ره)،نرسیده به میدان کوزه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی میباشد.

00754

00755

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf