آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی گسترده یکباب مغازه لاستیک فروشی واقع در شهریار،میدان نماز،خیابان شهید مطهری مهار گردید.

رخداد این آتش سوزی ساعت 10:34 روز پنجشنبه پانزدهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع رسانی و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه های 4 شهریار،1 مرکزی و 5 شهید قائنی رزکان را به محل حریق اعزام و با توجه به اهمیت موضوع حمید رضا دمر چی لو رئیس سازمان آتش نشانی در محل حضور یافت.

آتش نشانان شهریار به محض رسیدن به محل حریق عملیات اطفاء را با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع وبا توجه به وجود مواد قابل اشتعال دود و آتش زیادی محل را فراگرفته بود.

سرانجام پس از یک عملیات طولانی  حریق با تلاش آتش نشانان شهریار بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی شهریار در حال بررسی می باشد.

004565

004566

004572

004571

004567

004568

004569

004570

 

                         روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار
ساعت 20:42 روز سه شنبه سیزدهم دیماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان چهارم،کوچه موعود گزارش گردید.
ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان باامکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری یک واحدمسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004558

004559

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:45 عصر روز سه شنبه سیزدهم دیماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در بالکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،شهرک شاهد،خیابان شقایق دهم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقداری وسایل در محل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط ساکنین کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:43 روز دوشنبه دوازدهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،روبروی ایستگاه آتش نشانی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  از قسمت موتور طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004556

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:36 روز یکشنبه یازدهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق  کانکس واقع در شهریار،بلوار شورا گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کانکس فوق که به صورت غیر مجاز اقدام به تولید لنت خودرو  و نگهداری سیلندر LPG و اکسیژن نموده بود طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004352

004353

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf