آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:17 روز جمعه بیستم فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو برلیانس واقع در جاده دینارآباد به رزکان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 501 رزکان 101 مرکزی را به صدا درآورد و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

 در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00750

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:00 روز جهارشنبه هجدهم فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو نیسان واقع درشهریار،بلوار شهید کلهر،جنب پمپ بنزین امام رضا(ع) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتورطعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00748

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:00 روز دوشنبه شانزدهم فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،سینک،کوچه گل چهره گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 501 رزکان را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00743

00744

00745

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:23 روز یکشنبه پانزدهم فروردین ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باغ واقع در شهریار ،بلوار آزادگان،خیابان شریعتی،روبروی کوچه زنبق گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قطعه باغ توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00740

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:53 روز یکشنبه پانزدهم فروردین ماه هزارو چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید مدرس،نبش خیابان هفتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت صندوق عقب طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آنش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00742

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf