آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:42 روز جمعه بیست و هشتم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار،میدان جهاد به طرف میدان بسیج  گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  از قسمت موتور طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004768

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:25 عصر روز جمعه بیست و هشتم بهمن ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در بالکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،بلوار رزمندگان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه تردمیل در محل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط ساکنین کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

004765

004766

004767

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 05:51 صبح روز پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان بیات شمالی،نبش بوستان چهارم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گرید یک واحد مسکونی به علت نشت گاز شهری منجر به انفجار و بروز خسارت به دیوار،شیشه ها،سقف حمام و سرویس بهداشتی گردیده بود که ضمن قطع جریان گاز و برق اقدامات لازم صورت پذیرفت.

متاسفانه در فرایند این انفجارمردی خدودا 35 ساله از ناحیه سر،دست و پا مصدوم گردید.

004757

004758

004759

004760

004761

004762

004763

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:07 روز چهارشنبه بیست و ششم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس باسامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کارگاه تراشکاری واقع در شهریار،بلوار آزادگان،کوچه دباع زاده گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 7 کهنز و 1 مرکزی را به صدا درآورد و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان به همراه آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کارگاه فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت به مقداری از وسایل کارگاه و یکدستگاه خودرو جیپ گردیده بود که ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004754

004755

004756

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 03:37 بامداد روز چهارشنبه بیست و ششم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،کمربندی شهید عباسپور گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004753

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf