آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:49 بامداد روز یکشنبه بیست و چهارم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق ترانس برق  واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید دنیامالی،نبش خیابان شاهد غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ترانس فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که  با تلاش آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی  بطور کامل اطفاء گردید.

00653

00654

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:20 روز جمعه بیست و دوم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو نیسان واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،خیابان یازدهم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتورطعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00649

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:52 روز جمعه بیست و دوم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار در یکباب منزل ویلائی واقع در شهریار،بلوار کشاورز،کوچه کبیری فر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب منزل ویلائی به علت نشت گاز شهری و رسیدن به پهنای انفجار دچار تخریب  و مصدومیت سه نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و قطع جریان گاز شهری محل رفع خطر و افراد مصدوم جهت ادامه درمان تحویل اورژانس حاضر در محل گردید.

00643

00644

00645

00646

00647

00648

 

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:25  روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان دهم،کوچه میثاق گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان  بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت اتاق خواب به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

00650

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:19 بامداد روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق ضایعات چوب واقع درشهریار،میدان جهاد به طرف شهرک جعفریه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی  را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقدار زیادی ضایعات  چوب در محوطه کارگاه چوب بری طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به اماکن مجاور جلوگیری به عمل آمد.

00640

00641

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf