آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

در مورخه یکم مهر ماه نود مقداری ضایعات داخل سطل زباله دچار حریق شده بود که توسط پرسنل آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

توصیه های لازم:از شهروندان محترم تقاضا میگردد در حفظ اموال عمومی که متعلق به خودشان میباشد دقت وهمکاری فرمایند.

در مورخه یکم مهر ماه یکدستگاه پیک نیک دچار حریق شده بود که باعث سوختگی شخصی گردیده که باحضور پرسنل آتش نشانی شهریار اطفاء وفرد مصدوم به بیمارستان انتقال داده شد.

هشدار ایمنی:به شهروندان محترم توصیه میگردد در هنگام خرید لوازم دقت لازم مبنی بر استاندارد بودن آن به عمل آورده واز وسایل بطور صحیح استفاده نمایید.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf