آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه دهم خرداد ماه نودو یک ساعت 16:52 یک سطل زباله در شهریار توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه نهم خرداد ماه نودویک ساعت 00:14 دقیقه بامداد یکباب مغازه کارتن فروشی در شهریار به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است در این حادثه به مقدار زیادی کارتن،سقف وبالکن مغازه خسارت وارد گردید.


پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه هشتم خرداد ماه نودویک ساعت 18:33 تابلوبرق جایگاه سوخت بنزین به علت اتصالی منجر به قطع برق وسوخته شدن سیم های داخل تابلو گردیده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل وخروج فیوزهای تابلو وقطع کامل برق مورد برطرف گردید.

 


پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه هشتم خردادماه نودویک ساعت 00:09 دقیقه بامداد یکدستگاه خودرو پراید به علتی نامعلوم از قسمت موتور وداشبورد طعمه حریق شده بود که با  حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است در این حادثه به موتور خودرو،داشبورد،سیم کشی خودرو ورنگ کاپوت خسارت وارد گردید.

 

 


 

 

 

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه ششم خرداد ماه نود ویک ساعت 21:03 حاشیه باغی در شهریار به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار حریق اطفاء واز گسترش آتش به باغ جلوگیری به عمل آمد.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf