آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:51 روز سه شنبه نوزدهم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق بالکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان کوثر چهارم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بالکن یک واحد مسکونی در زمان استفاده از پیک نیک جهت پخت و پز طعمه حریق شده و منجر به مصدومیت دو نفر گردیده بود که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل و افراد مصدوم تمایل به اعزام به بیمارستان را نداشتند.

00638

00639

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:38 روز شنبه شانزدهم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز دو مخابرات،خیابان چناران،کوچه گل کوکب گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان  بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 701 کهنز را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید تخت خواب در یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00621

00622

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:22  روز شنبه شانزدهم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،امیریه،خیابان امام خمینی(ره)،کوچه آرام گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان  بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 201 امیریه را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت اتاق خواب به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

00623

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:43 روز پنجشنبه چهاردهم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاقک سبزی فروشی واقع در شهریار،محمد آباد به طرف رضی آباد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 801 رضی آباد و 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  محل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان اتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00617

00618

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:41 روز پنجشنبه چهاردهم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،شهرک رفاه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آشپزخانه واحد فوق به علت اتصای سیم برق طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت به مقداری از وسایل موجود در محل گردیده بود که بلافصله حریق توسط  ساکنین کنترل و آتش نشانان ضمن تهیه گزارش توصیه های لازم را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

00613

00614

 

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf