آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:46  بامداد روز پنج شنبه چهاردهم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه مواد غذائی واقع در شهریار،وائین،خیابان بعثت پنجم،کوچه نرگس،نبش سپیدار یکم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی میباشد.

00599

00600

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:47 روز چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه نودو نه طی تماس باسامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انبار رستوران  واقع در شهریار،بلوار شهید بهشتی،رستوران ارکیده گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و با توجه به اهمیت موضوع حمید رضا دمرچیلو سرپرست سازمان آتش نشانی در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انبار رستوران فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تخت بررسی می باشد.

00595

00596

00597

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:29 روز چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،ابتدای خیابان طالقانی به طرف بلوار شهداء گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت اتاق(داشبورد و صندلی ها)طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00589

00590

00591

00592

 

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:34 روز سه شنبه دوازدهم اسفند نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،شهرک رفاه،خیابان یاس هفتم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00584

00585

00586

00587

00588

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:19 روز شنبه نهم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد اداری واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید دنیامالی،فواصل خیابان چهارم و پنجم غربی،مجتمع کیمیا گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان  بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد اداری به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که توسط افراد حاضر در محل کنترل و با حضور آتش نشانان ضمن تهیه گزارش توصیه های لازم ارائه گردید.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت دقیق این حریق و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00578

00579

00580

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf