آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی الوار آرموتور بندی و چوب در  شهرک جعفریه شهریار مهار شد.

رخداد این آتش سوزی ساعت 19:18 روز پنجشنبه بیست و نهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واقع در شهریار،شهرک جعفریه،خیابان 25 گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 6 جعفریه را به صدا درآورد و  آتش نشانان با امکانات تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

آتش نشانان شهریار به محض رسیدن به محل حریق عملیات اطفاء را در محوطه باز با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع نمودند و سرانجام پس از یک عملیات سریع حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی  توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار در حال بررسی می باشد.

004639

004641

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی هفته گذشته و در پی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار چندین مورد حریق تجاری،مسکونی و.. به شرح ذیل به سامانه 125 آتش نشانی  شهریار گزارش و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان با صدا درآمدن زنگ ایستگاه های مربوطه، آتش نشانان شهریار در کمترین زمان ممکن با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل های مورد نظر شدند وضمن امدادرسانی و........ از افزایش خسارت جانی و مالی جلوگیری بعمل آوردند.

بیستم دیماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 15:34 حریق یکباب مغازه لوازم کابینت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان دوازدهم غربی

2-ساعت 17:50 انفجار منجر به حریق کارگاه واقع در جاده شهریار به تهران،نرسیده به پل بابا سلمان

بیست و سوم دیماه هزاروچهارصدویک

3-ساعت 18:10 حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان بهاران،انتهای خیابان فلسطین

بیست و چهارم دیماه هزاروچهارصدویک

4-ساعت 14:03 اتصالی کابل برق در استخر توپ شهربازی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،روبروی خیابان ارغوان هشتم

5-ساعت 14:19 حریق اتاقک متروکه واقع در شهریار،کردزار،کوچه 22 بهمن

بیست و پنجم دیماه هزاروچهارصدویک

6-ساعت 02:48 حریق یکباب مغازه الکتریکی واقع در شهریار،رضی اباد بالا،فواصل خیابان بسیج و گلزار شهدا

7-ساعت 08:34 حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان شهید رفیعی،کوچه بیت المقدس

004611

004618

004620

004595

004622

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:47 روز چهارشنبه بیست و یکم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی دو نگهبان فروشگاه پوشاک واقع در شهریار،خیابان شهید دنیا مالی،ابتدای خیابان ششم شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید افراد فوق به علت عدم رعایت اصول ایمنی در وسایل گاز سوز دچار گازگرفتگی شده که سریعا به فضای باز انتقال و جهت ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.

00000

 

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:50 روز پنجشنبه پانزدهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی منجر به حریق خودرو MVM سرقتی داخل کانال واقع در شهریار،بلوار شهید شیخی،بعد از تالار ایران گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق فاقد سرنشین پس سقوط داخل کانال طعمه حریق شده که ضمن اطفاء کامل محل تحویل عوامل انتظامی و راهور گردید.

004578

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:10 روز پنجشنبه پانزدهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه سمساری واقع در شهریار،امیریه،خیابان آزادگان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید محل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004579

004580

004581

004582

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf