آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:59 عصر روز دوشنبه چهارم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل ویلائی مخروبه واقع درشهریار،شهرک جعفریه،خیابان احمد خمینی(ره) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 601 جعفریه را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاق یکباب منزل ویلائی مخروبه طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفا گردید.

متاسفانه در فرایند این آتش سوزی دو نفر با هویتی نامعلوم در اتاق مذکور دچار سوختگی صد درصد شده که قابل شناسائی نبوده که پس از هماهنگی لازم  با مراجع قانونی، اجساد افراد تحویل عوامل انتظامی گردید.

00543

00544

00545

00546

00547

                      روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار
ساعت 13:21 روز شنبه دوم اسفند ماه  نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آشپزخانه در یک واحد مسکونی واقع درشهریار،شهرک صدف،خیابان گلستان نهم گزارش گردید.
ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی  را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و  با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.
دربدو ورود مامورین مشاهده گردید هود آشپزخانه منزل فوق به علتی اتصالی طعمه حریق شده که با تلاش اتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.
خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

00525

00526

00527

00528

00529

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:36 روز چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان عطار پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتورطعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00519

00520

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:49 صبح روز یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سمند واقع در فاز یک اندیشه،خیابان شهیددنیا مالی،روبروی خیابان اطلاعات گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتورطعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00484

00485

00486

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:05 روز شنبه بیست و پنجم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو نیسان واقع درجاده رباط کریم به شهریار،نرسیده به پمپ بنزین وحیدیه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتورطعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00483

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf