آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:31 روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق زیر زمین یکباب مغازه طراحی و چاپ بنرواقع در شهریار،چهار راه شهید بهشتی،روبروی کوچه فرهنگیان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی میباشد.

00809

00808

 00807

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 02:21 بامداد روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،رضی آباد بالا،کوچه بهار گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی در طبقه همکف به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل ،از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

 این حریق مصدومی نداشته و به اکثر وسایل منزل خسارت وارد گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00793

00796

00798

00799

00800

00794

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:16 روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه الکتریکی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،روبروی خیابان نهم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علت قرار گرفتن هویه داخل برق به مدت طولانی طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی میباشد.

عکس:آرشیو

00786

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:23 روز سه شنبه سی و یکم  فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،وائین،فواصل میلاد سوم و پنجم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

 علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00784

00785

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:14 روز سه شنبه سیو یک فروردین ماه هزارو چهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آلاچیق کارگاه نجاری واقع در شهریار،کهنز،بلوار امیر کبیر،نرسیده به تالار باغ گیلاس گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  آلاچیق مذکور به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان اتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00780

00781

 

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf