آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:09 روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باغ ویلا واقع درشهریار،رزکان،کوچه پگاه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب ویلا داخل باغ به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت  و دودگرفتگی ساختمان مذکور گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته وعلت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تحت بررسی می باشد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:44 صبح روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه آرایشگری واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان دوازدهم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق در حال تعمر و نقاشی در اثر روشن بودن اجاق گاز از قسمت کاغذ دیواری طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004648

004649

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:54  روز یکشنبه دوم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه نانوائی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان دوازدهم شرقی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق از قسمت پشم شیشه کانال کولر طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004645

004646

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:57 روز جمعه سی ام دیماه هزاروچهارصدو یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق ضایعات لاستیک در باغ تالار واقع در شهریار،بلوار شهید مداحی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ضایعات لاستیک در محوطه باز طعمه حریق شده بود که با تلاش اتش نشانان اطفاء گردید.

004635

004638

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی الوار آرموتور بندی و چوب در  شهرک جعفریه شهریار مهار شد.

رخداد این آتش سوزی ساعت 19:18 روز پنجشنبه بیست و نهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واقع در شهریار،شهرک جعفریه،خیابان 25 گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 6 جعفریه را به صدا درآورد و  آتش نشانان با امکانات تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

آتش نشانان شهریار به محض رسیدن به محل حریق عملیات اطفاء را در محوطه باز با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع نمودند و سرانجام پس از یک عملیات سریع حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی  توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار در حال بررسی می باشد.

004639

004641

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf