آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

 

 مسئول آموزش:داود علی قوطیلو

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم مترجمی زبان

00670

0421

مهدی پوراحمدی- معاونت عملیات

مدرک تحصیلی:لیسانس آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

00832

مهدی دربندی - مسئول شبکه رادیو و بیسیم

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم مدیریت دولتی

8489

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf