آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:32 روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه هزارو چهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست زمین واقع در شهریار،بلوار آزادگان،تبش خیابان امام علی(ع)،کوچه آهنگران گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله اکیپ امداد و نجات ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و به محض رسیدن مامورین  مشاهده گردید قسمتی از خیابان در مجاورت ملک گودبرداری به علت نشت آب شهری نشست کرده  که بلافاصله توسط عوامل امدادی ضمن محصور نمودن محل با نیو جرسی و نوار خطر محل تحویل عوامل آبفا گردید.

006115

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:59 روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار سقوط شاخه یک اصله درخت بر روی دو دستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،بلوار آزادگان،فاز دو مخابرات،خیابان شریعتی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 7 کهنز را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین  مشاهده گردید شاخه یک اصله درخت به علت وزش باد دچار شکستگی شده و منجر به سقوط بر روی دو دستگاه خودرو پراید و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و جمع آوری شاخه درخت مذکور،محل با همکاری عوامل مربوطه رفع خطرگردید.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

006113

006114

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر محبوس شدن تعدادی از شهروندان در کابین آسانسور،ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های مربوطه را به محل های  ذیل اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق ، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و تعدادی از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

یکشنبه دوم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدوسه

1-ساعت 12:08 واقع در شهریارخیابان ولیعصر(عج)،خیابان شهید مومنی

2-ساعت 20:18 واقع در شهریار،شهرک شاهد

3-ساعت 21:39 واقع در شهریار،بلوار شهدای اندیشه،بیمارستان دامپزشکی پارسه

001507

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:50 روز شنبه یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آبگرمکن یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان شهید مطهری،خیابان عرفان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آبگرمکن واحد فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد

 

006112

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:06 روز شنبه يکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو سواری واقع در جاده شهریار به کرج،روبروی پمپ بنزین گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علتی نامعلوم واژگون و منجر به مصدوم شدن یک نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد

 

006111

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:23 روز شنبه یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش چاه واقع در شهریار،بلوار انقلاب،خیابان تاجیک گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید چاه فاضلاب در کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی نشست کرده و منجر به ریزش دهانه ورودی چاه، ایجاد حفره عمیق گردیده بود که ضمن ایمن سازی و محصور نمودن محل با نوارخطر توصیه گردید سریعا با هماهنگی مهندسین مربوطه نسبت به ایمن سازی کامل محل اقدام نمایند

006110

 

006110

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:08 روز شنبه یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو واقع در شهریار،بلوار شهیدان اینانلو،روبروی شهرداری منطقه یک شهریار(فاز یک اندیشه)گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان ایستگاه مذکور با امکانات و تجهیزات کامل در محل حضور یافتند.

آتش نشانان شهریار با حضور در محل مشاهده نمودند در اثر برخورد خودرو دنا با سمند یک نفر مصدوم و منجر به بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری فرد مصدوم تحویل عوامل اورژانس و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

 

006107

006108

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:06 روز شنبه یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،فواصل خیابان آتش نشان و آبشار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان ایستگاه مذکور با امکانات و تجهیزات کامل در محل حضور یافتند.

آتش نشانان شهریار با حضور در محل مشاهده نمودند دو دستگاه خودرو پراید و پیکان وانت به شرح تصاویر با یکدیگر برخورد نموده و منجر به مصدوم شدن یک نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری فرد مصدوم تحویل عوامل اورژانس و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

006102

006103

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 06:22 روز شنبه یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سبک واقع در جاده ملارد به شهریار،ورودی شهرک بهاران گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان ایستگاه مذکور با امکانات و تجهیزات کامل در محل حضور یافتند.

آتش نشانان شهریار با حضور در محل مشاهده نمودند دو دستگاه خودرو پراید و پژو 206 به شرح تصاویر با یکدیگر برخورد نموده و منجر به برخورد پراید با تیر برق و مصدوم شدن یک نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری فرد مصدوم تحویل عوامل اورژانس و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

006104

006105

 006106

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf