آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 02:33 روز پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آرایشگاه زنانه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان نهم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کولر آبی در جلوی درب آرایشگاه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

001037

001038

001039

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 19:31،20:33 روز چهارشنبه بیست و ششم خرداد ماه هزاروچهارصد

و 00:41 بامداد روز پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ماه هزاروچهارصد

طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن دوازده نفراز شهروندان در کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،امیریه،خیابان آزادی یکم 2-شهریار،خیابان طالقانی،کوچه نوروزی 3-شهریار،وائین،خیابان میلاد پنجم گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امدادونجات ایستگاه های 2 امیریه،4 شهریار و 1 مرکزی را به محل های  فوق اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین  طبقات متوقف و دوازده نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

2150

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:27 روز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در حیاط یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار،شهرک کاروان،خیابان گسترش،خیابان یاسمن چهارم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان باامکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید وسایل موجود درحیاط فوق طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

0.0.0.0

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:28 روز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک نفر از شهروندان داخل کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شاهد شرقی گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 1 مرکزی را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

2150

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

آتش نشانان شهریار از سقوط کامل یکدستگاه خودرو سواری به داخل چاه فاضلاب درفاز یک اندیشه جلوگیری کردند.

ساعت 14:00 روز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه هزاروچهارصد در پی فرو ریختن طوقه چاه در یک مجتمع مسکونی  و گزارش تلفنی ساکنین،ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار زنگ ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و امداد گران برای نجات حادثه دیدگان احتمالی عازم محل حادثه واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان سیزدهم غربی غربی عزام شدند.

در بدو ورود  مامورین مشاهده گردید  کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی به علت ریزش طوقه و میله چاه فاضلاب نشست نموده و منجر به گیر کردن خودرو و ایجاد شکاف بیشتر روی کف پارکینگ شده بود.

آتش نشانان مستقر در محل با ایمن سازی و مهار نمودن زیر خودرو با استفاده از امکانات و تجهیزات،خودرو فوق را به آهستگی و دقت از روی دهانه چاه خارج کرده تا عمق و سطح گودال ایجاد شده بیش از پیش نشود و پس از این کار بررسی علت حادثه و ایمن سازی بعد از عملیات در دستور کار قرار گرفت.

001032

001033

001034

001035

 

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:23 روز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق پمپ کف کش در زیرزمین یکباب ساختمان واقع در شهریار،بلوار آزادگان به طرف کهنز گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 7 کهنزرا به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید پمپ مذکور در مخل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

001030

001031

001029

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:28 روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه هزارو چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار بی هوش شدن مردی حدودا 51 ساله در بالکن یک مغازه تجاری واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان معلم،فواصل خیابان پنجم و ششم غربی گزارش شد و به دنبال آن ستادفرماندهی سازمان بلافاصله  امدادگران ایستگاه های 1 مرکزی و 3 اندیشه را  با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود  و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مردی حدودا 51 ساله در محل فوق بی هوش گردیده بود که با تلاش نیروهای امدادی سازمان پس از هماهنگی لازم فرد مذکور  به طبقه همکف انتقال  و جهت اعزام  به بیمارستان تحویل اورژانس حاضر در محل گردید.

001019

001020

001021

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:15 روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،وائین،خیابان سعدی،خیابان گسترش گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001022

001023

001024

001025

001026

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:38 روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق تابلو برق کارگاهی واقع در شهریار،میدان نماز به طرف محمدآباد،کوچه گلستان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید تابلو برق کارگاه مذکور به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده بود که توسط افراد حاضر در محل کنترل و آتش نشان توصیه های لازم را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.

001027

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf