آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

شنبه پنجم آذر ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 07:42 نجات محصل 12 ساله محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان یکم غربی

2-ساعت 12:11 حریق جعبه فیوز منزل واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم سوم

3-ساعت 12:47 بازگشائی درب یک واحد مسکونی با هماهنگی عوامل مربوطه و نجات دو کودک یک ساله واقع در شهریار،کوچه شهید ثمری

4-ساعت 18:12 حریق حاشیه باغ واقع در شهریار،کهنز،روبروی مسجد امیر المومنین(ع)

5-ساعت  18:13 نجات دو شهروند محبوس شده در اتاق واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)

یکشنبه ششم آذر ماه هزاروچهارصدویک

6-ساعت  02:12 حریق یک اصله درخت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید مدرس

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:46 روز جمعه چهارم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان دوازدهم،جنب تقاطع معلم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که  قسمتی از حریق توسط افرداد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004234

004235

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:19 روز جمعه چهارم آذرماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو  واقع در جاده شهریار به کرج،روبروی خدمات موتوری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان ایستگاه مذکور با امکانات و تجهیزات کامل در محل حضور یافتند.

آتش نشانان شهریار با حضور در محل مشاهده نمودند دو دستگاه خودرو پراید و نیسان به علتی نامعلوم با هم برخورد نموده و منجر به مصدوم شدن شش نفر و بروز خسارت مالی  گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری افراد مصدوم تحویل عوامل اورژانس  و محل جهت جابجائی خودروها به پارکینگ تحویل  عوامل راهور حاضر در محل حادثه گردید.

004223

004224

004225

004226

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:02 روز پنجشنبه سوم آذرماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تخریب غیر اصولی ملک واقع در شهریار،وائین،خیابان میلاد پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود.

بر اساس این گزارش رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان تخریب ملک منجر به ترک ملکهای همجوار گردیده بود که ضمن اخطار کتبی توصیه گردید سریعا تا زمان ایجاد ایمنی نسبی ساکنین واحدها را تخلیه نمایند.

004232

004233

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:03 روز پنجشنبه سوم آذر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک شاهد،مجتمع آریو گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری فوق در طبقه منفی یک به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که  قسمتی از حریق توسط افرداد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004227

004228

004229

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf