آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:57 روز دوشنبه بیست و چهارم آبانماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در پشت بام یکباب منزل مسکونی واقع درشهریار،امیریه،خیابان باهنر،کوچه پگاه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید شخصی در پشت بام یکباب منزل مسکونی مشغول داغ نمودن قیر بوده که بر اثر بی احتیاطی طعمه حریق شده که بلافاصله توسط فرد اطفاء و آتش نشانان توصیه های ایمنی در این زمینه را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

عکس:آرشیو

001796

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:42 صبح روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برق گرفتگی منجر به سقوط از ارتفاع شخصی واقع در شهریار،امیریه،خیابان 15 متری شهداء،نبش خیابان رجائی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و امداد گران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید شخص مذکور به علت برق گرفتگی از مجاورت ترانس برق سقوط کرده و پس از معاینه اولیه توسط عوامل اورژانس فوت شخص تائید و ضمن هماهنگی با مراجع مربوطه اقدامات لازم صورت پذیرفت.

001794

001795

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 3 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

یکشنبه بیست و سوم آبانماه هزار و چهارصد

1-ساعت 11:50 نشست ساختمان واقع در شهریار،بلوار انقلاب،نبش کوچه شاهمیری

2-ساعت 14:20 حریق هود آشپزخانه باشگاه بدنسازی واقع در شهریار،شهرک شاهد،بلوار شهداء،خیابان نرگس شرقی

3-ساعت  22:51 نجات یک نفر از شهروندان محبوس شده در سرویس بهداشتی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان سرور شهیدان

001791

001792

001793

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:59 روز شنبه بیست و دوم آبانماه هزاروچهارصد طی تماس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار با سامانه 125 آتش نشانی شهریارمبنی بر رهاسازی یک حلقه انگشتر از دست بیمار بلافاصله امداد گران ایستگاه مرکزی به محل مذکور اعزام و پس از رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به رهاسازی انگشتر از انگشت دست فرد که در اثر جراحت دچار تورم شداقدام نمودند.

001787

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:49 روز شنبه بیست و دوم آبانماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،خیابان شهید احمد رهگذر،کوچه زینبیه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  فسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل توصیه های لازم ارائه گردید.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001790

 

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf