آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:38 روز سه شنبه هجدهم آبانماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی دو نفر از شهروندان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان دهم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 3 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو نفر از شهروندان  به علت استفاده از اجاق گاز جهت گرمایش دچار گازگرفتگی شدند که با همکاری اورژانس 115 شهریار به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

001769

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:16 روز سه شنبه هجدهم آبانماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو با یکدیگر واقع در فاز یک اندیشه به طرف شهریار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو پراید و پژو 206 به علت بی احتیاطی با یکدیگر برخورد نموده  که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری،محل جهت انتقال خودرو به پارکینگ تحویل عوامل راهور گردید.

001770

001771

001772

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:42 روز دوشنبه هفدهم آبان ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یکدستگاه خودرو پژو در رمپ پارکینگ واقع در شهریار،وائین،خیابان بعثت هشتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد ونجات ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق در محل مذکور محبوس شده بود که با تلاش آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی به کف خیابان انتقال داده شد.

 0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:21 روز دوشنبه هفدهم آبانماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری متروکه داخل شرکت غیر فعال ساعت واقع در شهریار،بلوار چیتگرگزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری متروکه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

عکس:آرشیو

001768

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در راستای اجرای طرح رایگان مشاوره و بازدید از دودکش لوازم گرمایشی ساختمانهای سطح حوزه خدماتی شهرداری شهریار تا تاریخ پانزدهم آبانماه هزاروچهارصد بیش از 100 مورد مستند به سیستم ثبت و ضبط حوادث ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار با هدف بررسی و علت یابی نواقص دودکش لوازم گرمایش انجام و نکات ایمنی به شهروندان ارائه گردید.

فرزاد جبلی مسئول ارتباطات و مخابرات سازمان آتش نشانی شهریار افزود این طرح کماکان تا پایان سال بصورت 24 ساعته در حال اجرا می باشد و از شهروندان محترم تقاضا نمود از گرم بودن لوله خروجی گاز co  سیستم گرمایشی اطمینان حاصل، و در صورت نیاز به مشاوره و بازدید سریعا با شماره 65222122 تماس حاصل فرمائید.

001763

 

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf