آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

در مورخه بیست وهفتم مهر ماه برخورد یکدستگاه پژو سواری تاکسی با نیسان حامل میله گرد باعث واژگونی خودرو نیسان گردیده که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ایمن سازی محل صورت پذیرفت.

در مورخه بیست وهفتم مهر ماه یک عدد مار در زیر کابینت آشپزخانه منزل مسکونی مخفی شده بود توسط نیروهای امداد ونجات آش نشانی شهریار به بیرون از منزل انتقال داده شد.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf