آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:42،08:57 روز دوشنبه بیست و نهم آذرماه هزار و چهارصد طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن تعدای از شهروندان داخل کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،کوچه کانون 2-شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان دوازدهم غربی گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های مربوطه را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و تعدادی از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

بر اساس این گزارش آزمون تخصصی مدیریت شهری و شهرسازی در روز دوشنبه بیست و نهم آذرماه هزاروچهارصد با حضور کارکنان شهرداری استان تهران و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

این آزمون به صورت تستی و تشریحی وبا نظارت نمایندگان محترم استانداری تهران ،جهاد دانشگاهی و شهرداری شهریار در محل مرکز آموزش آتش نشانان استان تهران مستقر در آتش نشانی شهریار برگزار گردید  که در پایان به قبول شدگان در این آزمون گواهینامه مربوطه از سوی استانداری تهران صادر میگردد.

001916

001917

001918

001919

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:33،13:25 روز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه هزار و چهارصد طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن تعدای از شهروندان داخل کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان یازدهم غربی،تقاطع خیابان معلم 2-شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان سیزدهم شرقی گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های مربوطه را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و تعدادی از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:27 روز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه هزاروچهارصد  با مراجعه حضوری  محصلی حدودا 14 ساله  به ایستگاه 3 اندیشه که یک حلقه انگشتر در انگشت دست وی گیر کرده و متورم شده بود بلافاصله امدادگران ایستگاه مذکور به کمک او رفته و اقدامات لازم را انجام دادند.
نجاتگران آتش نشانی بلافاصله با استفاده تجهیزات مورد نیاز اقدام به بریدن انگشتر نموده و ضمن تحویل انگشتر به شخص مذکور انگشت دست فرد را آزاد و رها نمودند.
کلیه شهروندان محترم می توانند در صورت وقوع این نوع حادثه در هر ساعت از شبانه روز به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

001915

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:44 روز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سالن عکاسی داخل باغ واقع درشهریار،جاده بهاء،کوچه وحدت یکم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 8 رضی آباد را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید محل فوق داخل باغ به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت  و دودگرفتگی ساختمان مذکور گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته وعلت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تحت بررسی می باشد.

001912

001913

001914

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

دو دستگاه خودرو سواری فرو رفته در گل و لای با تلاش  آتش نشانان رهاسازی شد.

ساعت 20:20،20:52 روز شنبه بیست و هفتم آذر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن دو دستگاه خودرو در گل و لای به ترتیب واقع در 1-شهریار،میدان جهاد به طرف وائین 2-شهریار،رضی آباد بالا،کوچه بسیج گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های مربوطه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حوادث نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودروهای مذکور به علت بارش شدید باران در داخل گل و لای محبوس شده که ضمن ایمن سازی کامل،رها سازی خودروهای مذکور صورت پذیرفت.

001901

001902

001903

روابط عمومی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با توجه به آغاز بارش باران از روز شنبه بیست و هفتم آذر ماه هزاروچهارصد ضمن آماده باش کلیه ایستگاه های آتش نشانی چندین مورد آبگرفتگی معابر به ستاد فرماندهی این سازمان گزارش و بلافاصله آتش نشانان به محل های اعلام شده اعزام و نسبت به تخلیه آب و بازگشائی معابر و انهار آب اقدام نمودند.

001904

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:12،18:38 روز شنبه بیست و هفتم آذرماه هزار و چهارصد طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن تعدای از شهروندان داخل کابین آسانسور به ترتیب واقع در 1-شهریار،چهار راه مخابرات،خیابان شهید بهشتی غربی،جنب داروخانه هستیا 2-شهریار،شهرک شاهد،خیابان شقایق سیزدهم گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های مربوطه را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و تعدادی از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

001507

                    روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار
ساعت 11:44 روز شنبه بیست و هفتم آذرماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه مکانیکی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،انتهای خیابان سیزدهم غربی گزارش گردید.
ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم دچار آتش سوزی شده و منجر به مصدومیت یک نفر گردیده بود که ضمن اطفاء حریق فرد مصدوم جهت ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001905

001906

001907

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf