روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:59 روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار وجود یک حلقه مار در محوطه پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،انتهای خیابان ارتش گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات وتجهیزات کامل به محل حادثه اعزام نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده شد که یک حلقه مار در محل فوق رویت شده و باعث رعب و وحشت افراد حاضر در محل گردیده بود که در این عملیات، آتش نشانان،مار را با استفاده از تجهیزات نجات(مار گیری) صید کرده و به نگرانی آنان خاتمه داده و آرامش را به آنان باز گرداندند.

عکس:آرشیو

8214