روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:11 بامداد روز جمعه هفدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو تیبا واقع در شهریار،کهنز،ابتدای اسدآباد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 701 کهنزرا با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با موانع  واژگون و منجر به بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت و قطع سرباطری وسیله نقلیه تحویل پلیس راهور گردید.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

00826

00825