روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:36 روز چهارشنبه بیست و یکم مهر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن گربه خانگی در شاخه درخت خشک واقع در شهریار،میدان جهاد به طرف کمربندی عباسپورگزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قلاده گربه در محل فوق محبوس شده  بودند که با تلاش آتش نشانان رهاسازی صورت پذیرفت.

001651