روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:32 روز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو ساینا از مسیر جاده واقع در شهریار،بلوار شهید کلهر،روبروی اردوگاه شهید منتظری گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و  در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو ساینا به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با نرده وسط بلوار متوقف و منجر به مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری اورژانس به بیمارستان انتقال ومحل تحویل پلیس راهور گردید.

001662

001663

001664