روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:00 روز دوشنبه شانزدهم فروردین ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،سینک،کوچه گل چهره گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 501 رزکان را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00743

00744

00745