روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 05:42 صبح روز دوشنبه  بیست و دوم شهریور ماه هزارو چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع در شهریار ،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،کوچه فرهنگ گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه  4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید حاشیه باغی توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

001462