روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار
ساعت 10:53 روز جمعه پنجم آذرماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه مکانیکی واقع در شهریار،اسدآباد به طرف سه راه فردوسیه،بعد از پمپ بنزین گزارش گردید.
ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 7 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم دچار آتش سوزی شده و منجر به مصدومیت یک نفر گردیده بود که حریق مذکور قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل توصیه های لازم ارائه گردید.
به گفته افراد حاضر در محل فرد مصدوم به بیمارستان انتقال داده شد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001822

001823