روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:26 روز جمعه یکم بهمن ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر گاز مایع واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه صابران گزارش گردید.
ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 4 شهریار و مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر گاز مایع (یازده کیلویی) و پیک نیک به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش گردیده بود که با سرعت عمل آتش نشانان اعزامی حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش به اماکن مجاور جلوگیری به عمل آمد.
خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

002034