پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدماتن ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه پانزدهم شهریور ماه نودویک ایستگاه 301 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریاردر فاز یک اندیشه با حضور جناب آقای دکتر تمدن استاندار محترم تهران،جناب آقای گروسی نماینده محترم مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی،جناب آقای جوهری فرماندار محترم شهریار،جناب آقای مهندس حسینی شهردار محترم شهریار،جناب آقای درخشان ریاست محترم شورای اسلامی شهر شهریار وبا همت جناب آقای عبدالملکی مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار افتتاح گردید.