مسئول آموزش:داود علی قوطیلو

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم مترجمی زبان

0421