آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پیامک آتش نشانی

شماره پیامک آتش نشانی شهریار

صفحه اصلی

اخبار جدید

در بیست و چهار ساعت گذشته 8 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 24 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد... ادامه مطلب...
یکدستگاه خودرو پژو تاکسی درشهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 23 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 22:04 روز جمعه بیست و دوم تیرماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با... ادامه مطلب...
در چهل و هشت ساعت گذشته 14 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 23 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در چهل و هشت ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی... ادامه مطلب...
در بیست و چهار ساعت گذشته 4 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 21 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد... ادامه مطلب...
در بیست و چهار ساعت گذشته 14 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: چهارشنبه, 20 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد... ادامه مطلب...
در بیست و چهار ساعت گذشته 9 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: سه شنبه, 19 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد... ادامه مطلب...
در بیست و چهار ساعت گذشته 7 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: دوشنبه, 18 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد... ادامه مطلب...
آتش سوزی گسترده شرکت کالبر با تلاش آتش نشانان در حال اطفاء می باشد/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 17 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
 روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 23:55 روز شنبه شانزدهم تیرماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با... ادامه مطلب...
در بیست و چهار ساعت گذشته 9 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: يكشنبه, 17 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد... ادامه مطلب...
در چهل و هشت ساعت گذشته 17 بار زنگ ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار به صدا درآمد/
تصویر

تاریخ ارسال: شنبه, 16 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار در چهل و هشت ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی... ادامه مطلب...
شکستگی لوله فاضلاب در زیر انباری منجر به نفوذ آب در چاهک آسانسور گردید/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 14 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 23:16 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با... ادامه مطلب...
شهروند محبوس شده در کابین آسانسور با تلاش آتش نشانان نجات یافت/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 14 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 22:38 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با... ادامه مطلب...
آشپزخانه یک واحد مسکونی در فاز یک اندیشه طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 14 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 22:22 روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با... ادامه مطلب...
تصادف دو دستگاه خودرو سواری یک مصدوم جزئی برجای گذاشت/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 14 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 15:27 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با... ادامه مطلب...
با تلاش آتش نشانان آتش سوزی گسترده انباری هتل تالار باغ ...... در شهریار مهار گردید/
تصویر

تاریخ ارسال: پنجشنبه, 14 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار رخداد این آتش سوزی ساعت 12:20 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصد... ادامه مطلب...
آغاز آموزش مقدماتی آتش نشانان داوطلب در سال 1403 شهریار/
تصویر

تاریخ ارسال: چهارشنبه, 13 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار طی هماهنگی به عمل آمده از تاریخ دهم لغایت بیست و چهارم تیر ماه... ادامه مطلب...
انحراف یکدستگاه خودرو پیکان وانت از مسیر جاده و برخورد با گاردریل دو مصدوم برجای گذاشت/
تصویر

تاریخ ارسال: چهارشنبه, 13 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 23:14 روز سه شنبه دوازدهم تیرماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با... ادامه مطلب...
درخت انگور در حیاط منزل مسکونی در شهریار طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: چهارشنبه, 13 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 17:54روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با... ادامه مطلب...
شهروند محبوس شده در کابین آسانسور با تلاش آتش نشانان نجات یافت/
تصویر

تاریخ ارسال: چهارشنبه, 13 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 11:44 روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با... ادامه مطلب...
انباری یک واحد مسکونی در امیریه طعمه حریق شد/
تصویر

تاریخ ارسال: چهارشنبه, 13 تیر 1403 ايجاد شده توسط: r.ghasemi
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار ساعت 08:50 روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با... ادامه مطلب...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

فرم ورود به سایت