آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 12 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 18:25 رها سازی سه قلاده گربه از دو دستگاه خودرو سواری(پژو پارس و پیکان وانت) واقع در شهریار،وائین،بلوار امام خمینی(ره)،خیابان بعثت سوم

2-ساعت 19:44 نجات هفت نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،خیابان شهید کیانی

3-ساعت 21:31 رها سازی سر یک قلاده سگ محبوس شده در ظرف فلزی ضایعات روغن واقع در شهریار،جاده رزکان به دینارآباد،کوچه پگاه

جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

4-ساعت 01:13 نجات دو شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان سیزدهم

5-ساعت 08:35 بازگشائی درب منزل با هماهنگی عوامل مربوطه و نجات مردی 65 ساله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان شقایق چهارم،کوچه جاوید

6-ساعت 12:03 ریزش سنگ نمای پشت یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان شهدای گمنام

7-ساعت 13:16 رها سازی یک قلاده گربه از درز انقطاع واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان تربیت بدنی

8-ساعت 19:57 رها سازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست خانمی 36 ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 3 اندیشه 

9-ساعت 20:51 نجات سه شهروند محبوس شده در کابیین آسانسور واقع در شهریار،خیابان طالقانی،کوچه دوکوهه

10-ساعت 21:10 حریق کولر آبی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان انقلاب،کوچه شهید حمیدی خواه

شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

11-ساعت 02:44 حریق هود آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان بابابزرگی،نبش کوچه مروارید

12-ساعت 04:52 حریق کارگاه صنعتی و اعزام نیروی کمکی به آتش نشانی فردوسیه واقع در فردوسیه،خیابان نان ماشینی،کوچه گلستان جنوبی

005025

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf