آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

تحقيقات به عمل آمده نشان ميدهد كه اولين واحد آتشنشانی شهريار در سال 1354  در محل شهرداری واقع در خيابان ولی عصر فعلی تاسيس گرديد. كه تعداد چهار نفر از كاركنان شهرداری به كمك يك خودروی روسی تانكر دار كه يك دستگاه پمپ فشار قوی بر روی آن نصب شده بود خدمات اطفاء حريق را انجام می دادند . با توجه به اينكه در آن زمان شهر از توسعه و گسترش چندانی برخوردار نبود اين تعداد نيرو تنها در طول روز خدمات خود را ارائه می نمودند. در اين مورد، موضوع اتلاف وقت ناشی از عدم حضور به موقع و عدم آمادگی مستمر جهت اعزام نيرو به محل آتش سوزی همراه با عدم برخورداری از تخصصهای لازم در امر اطفاء حريق موجب ضايعات جبران ناپذيری می گرديد.

آتش نشانی شهریار

با گسترش شهر مسئولين شهرداری دريافتند كه در صورتی خدمات امداد رساني و اطفاء حريق ثمربخش خواهد بود كه واحد آتش نشانی بصورت منسجم و تمام وقت انجام وظيفه نمايد. لذا با برنامه ريزی هايی كه صورت پذيرفت نيروهای آتش نشاني درسال64 به  8 نفر افزايش يافت و به عنوان واحد آتشنشانی تعيين و نيروها در دو شيفت  24  ساعته انجام وظيفه می نمودند.

در سال 1363 الی 1381 تجهيزات اطفائی سازمان تا حدی تكميل و مجهز شده و دو شعبه آتش نشانی ديگر به اين واحد اضافه گرديد.

در تاريخ 8/2/1381  با توجه به دستور العمل ها و بخشنامه های وزارت كشور اساسنامه سازمان آتشنشانی تصويب و برنامه ريزی های لازم جهت استقلال نسبی سازمان به عمل آمد و روز بروز بر اقتدار سازمان افزوده گرديد.

در حال حاضر سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری شهريار از يك ايستگاه مستقل ( ايستگاه مركزی ) و 3 ايستگاه غير مستقل ( ايستگاه شهرداری شهريار – ايستگاه اميريه و ايستگاه فاز يك انديشه ) تشكيل شده كه اين ايستگاهها جمعاٌ به استعداد 10 دستگاه خودرو سنگين و نيمه سنگين مجهز به تجهيزات اطفائی و امدادی و تعداد 3 دستگاه خودرو سبك پيشرو مجهز به خاموش كننده های آتش نشانی و وسايل اوليه نجات و تعداد 65 نفر نيروی عملياتی در حال خدمات رسانی به همشهريان عزيز مي باشند.

راهنمای ارتباط مردم با سازمان

ستاد فرماندهی آتش نشانی و خدمات ايمنی شهريار به صورت  24  ساعته با  4  خط تلفن  125  در خدمت شما شهروندان گرامی ميباشد ، در صورت مشاهده و يا مواجهه با هر گونه حادثه و آتش سوزی ضمن حفظ خونسردی سريعا از طريق تلفن  125  با ما تماس حاصل نمائيد .

هنگام تماس با  125  آدرس را به صورت كامل و به ترتيب خ اصلي - خ فرعي- كوچه و پلاك شهرداری به ستاد فرماندهی اعلام و مطمئن باشيد ظرف چند ثانيه نزديكترين ايستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام خواهد شد ، در بزرگراهها جهت حركت و علامت مشخصه محل حادثه را فراموش نكنيد .

شماره تلفن  125  را به كودكان ، بستگان و آشنايان خود بياموزيد و اين شماره را حتما بر روي دستگاه تلفن خود نوشته تا در شرايط اضطراری عزيزان شما بويژه كودكان دسترسی به شماره آتش نشانی داشته باشند .

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf