آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ماه نودو نه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سه واحد مسکونی به شرح ذیل گزارش که بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان شهریار را به محل های مذکور اعزام و از گسترش آتش و افزایش خسارت ها جلوگیری به عمل آمد.
علت بروز این آتش سوزی ها و میزان خسارت های وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

1-ساعت 11:27 واقع در شهریار،وائین،خیابان سپاه،کوچه شقایق

2-ساعت 14:15 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان انزدهم غربی،کوچه عادل

3-ساعت 14:59 واقع در شهریار،شهرک مریم،خیابان درختی،کوچه باغ یوسفی

(تصاویرحریق منزل مسکونی واقع در شهریار،وائین،خیابان سپاه،کوچه شقایق یکم)

00675

00676

00677

00678

00679

00680

00681

(تصاویرحریق منزل مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان پانزدهم غربی،کوچه عادل)

00682

00683

00684

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf