آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:22 روز دوشنبه دهم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر کشف جسد واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،نبش خیابان حافظ یازدهم گزارش و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه 1 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین پس از باز نمودن درب ورودی مشاهده گردید جسد مردی با هویتی  نامعلوم  کشف که ضمن هماهنگی با مراجع مربوطه جسد فرد مذکور تحویل نیروی انتظامی مستقر در محل حادثه گردید.

2090

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf