آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:48 روز شنبه بیستم شهریور ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار سقوط یک اصله درخت بر روی یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،عباس آباد،خیابان شهید طباطبائی،خیابان پوریای ولی،کوچه شبنم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین  مشاهده گردید یک اصله درخت  به علت سست بودن دچار شکستگی شده و منجر به سقوط بر روی یکدستگاه خودرو پژو پارس و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و جمع آوری درخت مذکور،محل با همکاری سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفع خطرگردید.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

001455

001456

001457

001458

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf