آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:39 روز دوشنبه دوازدهم مهر ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو آردی واقع درجاده شهریار به ملارد،بعد از ورودی جعفریه،نبش کانال آب گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 6 جعفریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به مصدومیت یک نفر گردیده بود که ضمن اطفاء حریق فرد مصدوم  با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

001616

 

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf