آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:49 روز دوشنبه نوزدهم مهر ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی دو نفر از شهروندان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید دنیا مالی،فواصل خیابان سیزدهم و چهاردهم شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو نفر از شهروندان به علت نشت گاز منواکسید کربن دچار گازگرفتگی شدند که جهت ادامه درمان تحویل اورژانس حاضر در محل گردید.

001638

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf