آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز  یکشنبه بیست و چهارم مهر ماه هزاروچهارصدویک از اعضاء تیم عملیاتی ورزشی و کسب مقام چهارمی آبرسانی در سیزدهمین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانان کشور به میزبانی شهر تبریز در محل دفتر رئیس سازمان آتش نشانی شهریار با اهداء لوح تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

004136

004137

004138

004139

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf