آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 3 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه شانزدهم آبانماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 11:46 نشست نشست ساختمان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،کوچه فروسی

2-ساعت 14:23 نجات شهروند محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان شهدای گمنام،خیابان گلستان دهم

3-ساعت 20:13 حریق ضایعات واقع در شهریار،امیریه،خیابان امام خمینی(ره)،کوچه کفاشیان

004189

004190

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf