آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:47 روز چهارشنبه بیست و یکم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی دو نگهبان فروشگاه پوشاک واقع در شهریار،خیابان شهید دنیا مالی،ابتدای خیابان ششم شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید افراد فوق به علت عدم رعایت اصول ایمنی در وسایل گاز سوز دچار گازگرفتگی شده که سریعا به فضای باز انتقال و جهت ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.

00000

 

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf