آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 14:58،20:01 روز جمعه نوزدهم اسفندماه هزاروچهارصدویک طی دو مرحله  تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دو دستگاه خودرو سواری در دو منطقه شهریار گزارش و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری به شرح ذیل به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان صمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آوردند.

1-حریق خودرو پژو 405 در اثر انحراف از مسیر جاده واقع در جاده شهریار به کرج

2-حریق یکدستگاه خودرو سمند از قسمت موتور واقع در شهریار،وائین،صد متر پائین تر از میدان امام خمینی(ره)

004853

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf