آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:56 روز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش سنگ نما یکباب ساختمان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان مبین گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را به محل فوق اعزام نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید نمای یکباب ساختمان به علت عدم استحکام ریزش کرده و منجر به بروز خسارت سنگین به یکدستگاه خودرو سمند گردیده بود که ضمن ایمن سازی، محصور نمودن محل با نوار خطر و عدم پذیرش اخطار آتش نشانی توسط مدیر ساختمان به ساکنین حاضر در محل تاکید گردید به جهت پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار برای متصرفین و عابرین اقدام فوری صورت پذیرد.

004869

004870

004871

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf