آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 4623
2 ایستگاه 801 رضی آباد 5591
3 ایستگاه 701 کهنز 7341
4 ایستگاه 601 شهرک جعغریه 7462
5 ایستگاه 501 رزکان 7306
6 ایستگاه 201 امیریه 9876
7 ایستگاه 401 شهریار 8820
8 ایستگاه 301 اندیشه 10409
9 ایستگاه 101 مرکزی 10420
 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf