آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 4928
2 ایستگاه 801 رضی آباد 5923
3 ایستگاه 701 کهنز 7692
4 ایستگاه 601 شهرک جعغریه 7870
5 ایستگاه 501 رزکان 7668
6 ایستگاه 201 امیریه 10328
7 ایستگاه 401 شهریار 9256
8 ایستگاه 301 اندیشه 10943
9 ایستگاه 101 مرکزی 10928
 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf