آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:23 روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو واقع در شهریار،شهرک کاروان،خیابان خرداد پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو پارس به علتی نامعلوم  از قسمت چراغ جلو سمت شاگرد طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004876

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در جریان برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری 1401 در حوزه خدماتی شهرداری شهریار،آتش سوزی و حوادث به شرح ذیل به سامانه 125 آتش نشانی شهریار اعلام و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه مربوطه را به محل های اعلام شده اعزام و ضمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

1-ساعت 19:00 حریق باغ واقع در شهریار،میدان جهاد به طرف بلوار شورا،روبروی ابراهیم آباد

2-ساعت 19:24 حریق آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان شقایق هفتم

3-ساعت 19:37 حریق درخت واقع در شهریار،بلوار شهدا،جنب دادگستری

4-ساعت 19:43 حریق درخت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیایان دوم غربی،فواصل بلوار طالقانی و موعود

5-ساعت 20:15 حریق درخت واقع در شهریار،شهرک جعفریه،خیابان هجدهم

6-ساعت 20:37 حریق خودرو واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان سعدی سوم

7-ساعت 20:42 حریق مغازه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شقایق ششم

8-ساعت 21:07 حریق خودرو  واقع در شهریار،بلوار شهید شیخی،روبروی تالار ایران

9-ساعت 02:01 حریق یکدستگاه خودرو ام وی ام داخل یکباب مغازه مکانیکی با یک مصدوم واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی، ابتدای خیابان ارتش 

 

004872

004875

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 14:58،20:01 روز جمعه نوزدهم اسفندماه هزاروچهارصدویک طی دو مرحله  تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دو دستگاه خودرو سواری در دو منطقه شهریار گزارش و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری به شرح ذیل به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان صمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آوردند.

1-حریق خودرو پژو 405 در اثر انحراف از مسیر جاده واقع در جاده شهریار به کرج

2-حریق یکدستگاه خودرو سمند از قسمت موتور واقع در شهریار،وائین،صد متر پائین تر از میدان امام خمینی(ره)

004853

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:10 بامداد روز جمعه نوزدهم اسفند ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی نیمه کاره خالی از سکنه واقع درشهریار،اسدآباد،خیابان مخابرات،کوچه نیایش گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی خالی از سکنه به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004849

004850

004851

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:08 روز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه واقع در شهریار،وائین،بلوار امام خمینی(ره)،نبش خیابان بعثت پانزدهم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقداری ضایعات روکش صندلی در مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004838

004839

004840

004841

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf