آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 06:11 روز شنبه بیست و چهارم مهرماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،شهرک کاروان،خیابان حافظ غربی،خیابان یاسمن یکم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آبگرمکن به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001654

001655

001656

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:21 روز چهارشنبه بیست و یکم مهر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آبگرمکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک مخابرات،نبش کوچه زعیم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آبگرمکن  فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و به ساکنین واحد مذکور توصیه گردید نسبت به سرویس دوره ای آبگرمکن زیر نظر نمایندگی های مجاز اقدام نمایند.

خوشبختانه این حریق  مصدومی نداشته  و علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001648

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:55 بامداد روز چهارشنبه بیست و یکم مهرماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق  آلونک داخل باغ واقع در شهریار،رضی آباد بالا به طرف چهار راه محمدآباد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 8 رضی آباد را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آلونکی در یک قطعه باغ  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

001646

 

001647

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:09 روز سه شنبه بیستم مهر ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق بالکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،مجتمع پوریا گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بالکن یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

001643

001644

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:05 روز سه شنبه بیستم مهر ماه هزاروچهارصد طی تماس باسامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کوره تولید زغال واقع در شهریار،اسدآباد،کوچه مالک اشتر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 7 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کارگاه تولید زغال به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

001641

001642

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf