آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:27 روز دوشنبه یازدهم مرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،وائین،خیابان بعثت چهارم،کوچه باهنر گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

0012988

001299

 001300

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:11 صبح روز یکشنبه دهم مرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه موتور سیکیلت واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شاهد غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید یکدستگاه موتور سیکیلت به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  فسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل و تخلیه دود از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001285

001286

001287

001288

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:31 روز شنبه نهم مرداد ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع درشهریار،امیریه،کردزار،کوچه 22 بهمن گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 2 امیریه را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب منزل مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل  از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته  و به اکثر وسایل منزل خسارت وارد گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001279

001280

001281

001282

001283

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:36 روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،جنب فرهنگسرای شهرداری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 1 مرکزی و 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001273

001274

001275

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 05:50 صبح روز دوشنبه چهارم مرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کولر یک واحد مسکونی واقع در شهریار، خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کولر آبی در بالکن یک واحد مسکونی  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان با قطع جریان برق حریق اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

0.0.0.0

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf