آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:50 روز شنبه یکم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آبگرمکن یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان شهید مطهری،خیابان عرفان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آبگرمکن واحد فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد

 

006112

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:49 صبح روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،شهرک صدف،نبش خیابان دکتر معین گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو سمند از قسمت موتور به علتی نامعلوم و به شرح تصویر طعمه حریق شده بود که توسط مالک اطفاء و آتش نشانان صرفا نسبت به تهیه گزارش اقدام و توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

006093

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:36 روز یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه هزاروچهارصدوسه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کارگاه چوب بری واقع در شهریار،بلوار شهیدان مداحی،روبروی ورودی امیریه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 2 امیریه را با امکانات و تجهیزات کامل  راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  کارگاه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

006090

006091

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:12 بامداد روز دوشنبه بیستم فروردین ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق لوله گاز شهری واقع در شهریار،اسد آباد،خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گرید ترکیدگی لوله گاز از المک منجر به نشت گاز شهری و حریق گردیده بود که ضمن اطفاء توسط آتش نشانان با همکاری عوامل اداره گاز با بستن شیر اصلی از نشت گاز جلوگیری بعمل تا نسبت به ترمیم و یا تعویض لوله اقدام گردد.

006081

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:59 روز شنبه هجدهم فروردین ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کامپوزیت پاساژ ولیعصر(عج) واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،کوچه شهید موسی لو گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کامپوزیت فوق و مقداری ضایعات پشت آن به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان با رعایت کامل نکات ایمنی حریق به طور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

006080

 

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf