آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:03 روز جمعه هفدهم اردیبهشت ماه هزارو چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع در شهریار ،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،کوچه فرهنگیان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید حاشیه باغی توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

00830

00831

 

 

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:44 روز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،امیریه،نبش خیابان آزادی دوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 201 امیریه و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آشپزخانه یک واحد مسکونی در طبقه سوم به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00820

00821

00822

00823

00824

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:28 بامداد روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کمپرسور کولر گازی  واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،فواصل خیابان گلزار یکم و دوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کمپرسور کولر گازی به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

00811

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی گسترده کارگاه تولید صندلی در فردوسیه شهریار مهار گردید.

رخداد این آتش سوزی ساعت 16:08 روز جمعه دهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی تماس آتش نشانی فردوسیه به آتش نشانی شهریار جهت اعزام نیروی کمکی اطلاع رسانی شد و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان شهریار را با چند دستگاه خودرو عملیاتی به محل حریق اعزام نمود.

آتش نشانان شهریار به محض رسیدن به محل حادثه عملیات اطفاء را با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع نمودند و سرانجام پس از یک عملیات طولانی حریق با همکاری آتش نشانی های همچوار به طور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان خسارت وارده توسط کارشناسان  آتش نشانی فردوسیه در حال بررسی می باشد.

00805

 

00804

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:16 روز جمعه دهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار دودگرفتگی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان ولایت گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشان ایستگاه 301 اندیشه را به محل حریق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید واحد فوق به علت قرار گرفتن قابلمه بر روی اجاق گاز به مدت طولانی دچار دودگرفتگی  شده بود که با تلاش آتش نشانان ضمن بستن شیر گاز نسبت به تخلیه دود اقدام گردید.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

00810

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf