آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 12 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 18:25 رها سازی سه قلاده گربه از دو دستگاه خودرو سواری(پژو پارس و پیکان وانت) واقع در شهریار،وائین،بلوار امام خمینی(ره)،خیابان بعثت سوم

2-ساعت 19:44 نجات هفت نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،خیابان شهید کیانی

3-ساعت 21:31 رها سازی سر یک قلاده سگ محبوس شده در ظرف فلزی ضایعات روغن واقع در شهریار،جاده رزکان به دینارآباد،کوچه پگاه

جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

4-ساعت 01:13 نجات دو شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان سیزدهم

5-ساعت 08:35 بازگشائی درب منزل با هماهنگی عوامل مربوطه و نجات مردی 65 ساله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان شقایق چهارم،کوچه جاوید

6-ساعت 12:03 ریزش سنگ نمای پشت یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان شهدای گمنام

7-ساعت 13:16 رها سازی یک قلاده گربه از درز انقطاع واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان تربیت بدنی

8-ساعت 19:57 رها سازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست خانمی 36 ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 3 اندیشه 

9-ساعت 20:51 نجات سه شهروند محبوس شده در کابیین آسانسور واقع در شهریار،خیابان طالقانی،کوچه دوکوهه

10-ساعت 21:10 حریق کولر آبی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان انقلاب،کوچه شهید حمیدی خواه

شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

11-ساعت 02:44 حریق هود آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان بابابزرگی،نبش کوچه مروارید

12-ساعت 04:52 حریق کارگاه صنعتی و اعزام نیروی کمکی به آتش نشانی فردوسیه واقع در فردوسیه،خیابان نان ماشینی،کوچه گلستان جنوبی

005025

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امدادرسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 09:59 حریق ضایعات داخل یکباب مغازه متروکه واقع در شهریار،بلوار آزادگان،جنب سفره خانه

2-ساعت 16:05 حریق پوشال یکدستگاه کولر آبی در اثر جوشکاری واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،بن بست شهید رهنما

3-ساعت 19:12 رهاسازی یک قلاده گربه از کف یکدستگاه خودرو با مراجعه حضوری مالک خودرو به ایستگاه مرکزی

4-ساعت 23:06 حریق یکدستگاه موتور سیکیلت واقع در شهریار،میدان حافظ،بلوار تعاون

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 05:53 صبح روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ترکیدگی لوله آب در یک واحد اداری واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان اطلاعات،مجتمع سیب گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده ،دچار کند سوزی و ترکیدگی لوله آب گردیده بود که آتش نشانان ضمن بررسی جوانب نسبت به تهیه گزارش اقدام نمودند.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005022

005023

005024

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:27 روز سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق  علوفه دپو شده در محوطه باغ واقع در شهریار،امیریه،خیابان 16 متری ولیعصر(عج) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید علوفه دپو شده در محوطه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که ضمن جدا سازی علوفه ها حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

005020

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار با دریافت خبر احتمال سقوط نمای کامپوزیت و تخته از بالکن یک واخد مسکوتی در دو منطقه شهریار بی درنگ آتش نشانان ایستگاه های مربوطه را به محل های ذیل اعزام نمود.
بر اساس این گزارش با رسیدن آتش نشانان به محل مشاهده شد نمای کامپوزیت یک مجتمع به علت عدم بست مناسب و تخته ام دی اف از بالکن یک واحد مسکونی در حال سقوط بوده که بلافاصله با تلاش آتش نشانان کامپوزیت معلق و تحته مذکور را از محل های فوق جمع آوری و رفع خطر گردید.

1-ساعت 16:39 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شاهد غربی،خیابان استاد شهریار

2-ساعت 19:13 واقع در شهریار،نبش چهار راه مخابرات

0.0.0.0

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf